Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,
příspěvková organizace, Opavská 49, 794 01 KrnovOrganizace Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
plán akcí na

Květen 2015

4.5.-7.5.2015   Společná část MZ.
12.5.2015   Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti VŠB Ostrava.
18.5.-28.5.2015   Ústní maturitní zkoušky
18.5.2015   Zahájení svářečského kurzu.
28.5.2015   Veletrh a soutěž učňovských minipodniků.
29.5.2015   Výsledky písemných prací společné maturitní zkoušky.
29.5.2015   VŠB Ostrava setkání škol zapojených do projektu.
     
        Průběžně   Činnosti studenských firem.
   Projekt minipodniku, Reg.č.CZ1.07/1.1/540060.

 

 

 

Chcete začít podnikat v řemesle?  Víme jak na to !

 

Začátkem školního roku 2014/2015 se Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Krnov zapojila do projektu „Rozvoj podnikavosti formou učňovských minipodniků“

 

CZ.1.07/1.1.00/54.0060. Hlavním cílem je prostřednictvím založení učňovských minipodniků podpořit rozvoj klíčových kompetencí žáků učňovských oborů, jejich aktivitu, motivaci a podnikavost vedoucí k vyšší míře uplatnitelnosti na trhu práce. 

Žáci si pod vedením učitele ekonomie (Ing. Odstrčila) založili svou firmu, ustanovili si pracovní pozice, rozdělili práci a společně vytvořili podnikatelský záměr. V rámci projektu se pořídila „profi“ ohýbačka profilů a trubek na úsek praktického vyučování. V programu AutoCad žáci zhotovili výkresovou dokumentaci a nakoupil se potřebný materiál. Dva finální výrobky byly vyrobeny pod vedením Ing. Fojtíka a další dva řídil a kontroloval Ing. Pavlíček. To že se práce povedla a výrobky byly dobře navrženy, kvalitně zhotoveny a také velmi dobře prezentovány svědčí také vítězství naší školy veletrhu podnikatelských talentů, které se konalo 21.04.2015 v Praze Galerii Harfa. Velice nás tento úspěch potěšil, neboť zde soutěžili učňovské obory  z devíti škol České republiky (Brno, Sokolnice, Liberec, Plzeň, Příbram, Ústí nad Orlicí, Krnov a Opava a Hranice na Moravě). Celkem bylo zapojeno 111 žáků a 29 pedagogů. Žáci se naučili jak vymyslet předmět podnikání, založit minipodnik, nakreslit výrobek, spočítat kalkulaci, vyrobit jej, vytvořit prezentaci a reklamu a na závěr jej nabídnout k prodeji na veletrhu. Děkuji tímto všem, kteří byli v tomto velmi přínosném projektu zapojeni.

Ing. Petr Fojtík – vedoucí učňovských minipodniků.